CMK - T-34/76 model 1:42, 1943 UTZM & Type 112

brojcana stavka: CMK129B48074
CMK - T-34/76 model 1:42, 1943 UTZM & Type 112
CMK - T-34/76 model 1:42, 1943 UTZM & Type 112
brojcana stavka: CMK129B48074
Out of stock